Ministries

 • Słowo od Ks. Huberta 5/9/2021

  Miłość towarzyszy nam od pierwszych chwil naszego życia. Tęsknią nasze serca poszukując Jej prawdziwego oblicza. Chrystus dziś mówi: „Wytrwajcie w miłości mojej” Nie wystarczy jedynie dotknąć miłości Boga, zachwycić się nią, rozczulić, wzruszyć się: konieczne jest pełne zakorzenienie się w Niej i budowanie każdego naszego dnia na Jej podstawie. Odkrycie...

 • Nabożeństwa Majowe

  Przez cały miesiąc MAJ Msze św. będą odprawiane w poniedziałki i piątki wieczorem o godz. 7:00PM, po której nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i odśpiewamy Litanię Loretańską. Zapraszam serdecznie na te piękne nabożeństwa majowe. Wtorek – środa – czwartek po mszy o godzinie 8:00AM

 • V Niedziela Wielkanocna

  Biuletyn 2 maja V Niedziela Wielkanocna

 • Słowo od Ks. Huberta 4/25/2021

  Wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, który oddaje swoje życie za owce – za każdego z nas. Jest to zawsze okazja do wyrażenia troski o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Jesteśmy wszyscy odpowiedzalni za to wielkie dzieło, by nie zabrakło tych, którzy poświęcą swoje życie ze względu na...

 • Słowo od Ks. Huberta 4/18/2021

  W czasie wielkanocnym nasze serca otwierają się na spotkania ze Zmartwychwstałym, dzięki którym nasza wiara jest umacniana przez Jezusową obecność. Nasze poszukiwania Prawdy w dzisiejszym świecie napotykają każdego dnia na różnorakie przeciwności. Tęsknią nasze serca za Prawdą: szukamy jej wśród znajomych, przyjaciół, na portalach internetowych, podczas oglądanych programów telewizyjnych. I...