Słowo od Ks. Huberta 5/9/2021

Miłość towarzyszy nam od pierwszych chwil naszego życia.
Tęsknią nasze serca poszukując Jej prawdziwego oblicza.
Chrystus dziś mówi: „Wytrwajcie w miłości mojej”
Nie wystarczy jedynie dotknąć miłości Boga, zachwycić się
nią, rozczulić, wzruszyć się: konieczne jest pełne
zakorzenienie się w Niej i budowanie każdego naszego dnia
na Jej podstawie. Odkrycie Miłości Boga pozwala nam
zaakceptować siebie, pokochać siebie, wówczas dopiero
jesteśmy zdolni do miłowania drugiego człowieka, który jest
tuż obok. Prawdziwa miłość nie jest zwykłą ludzką
życzliwością czy filantropią. Prawdziwa miłość prowadzi do
utraty życia, okazuje dobro nawet tym, którzy nas nie szanują.
Jean Vanier pisał „miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy
nadzwyczajnych i bohaterskich, ale na spełnianiu zwykłych
rzeczy z czułością”.
Drodzy – dziś dzień Mamy – niech nasze serca wypełnią się
dziełami miłości i niech się staną świadkami Prawdziwej
Miłości.
Ks. Hubert Zasada – Chrystusowiec