SSJP - im sw JK logo v4

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego im. Świętej Jadwigi Królowej

przy Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej  w Pompano Beach.

Wizja naszej szkoły:

Nasza szkoła:

  • stwarza szansę zdobycia przez dzieci i młodzież ogólnej wiedzy o Polsce, jej historii, dorobku kultury, poznanie tradycji,
  • umożliwia opanowanie umiejętności swobodnego porozumiewania się, czytania i pisania w języku polskim,
  • sprzyja wzajemnemu poznaniu się, budowaniu przyjacielskich relacji między uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością polonijną żyjącą na Florydzie.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy Wasze dzieci do uczęszczania na zajęcia w naszej szkole.

Odbywają się one w każdą kolejną sobotę od 9.00  do 12.00  zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 roku będziemy kontynuować  naukę dzieci w wieku od 5 lat wzwyż.

W zależności od liczby chętnych utworzymy :

  • 1 grupę przedszkolną dla dzieci w wieku od 5 lat,
  • 1 grupę realizującą program nauczania klasy II i III szkoły podstawowej,
  • 1 grupę realizującą program nauczania klasy IV szkoły podstawowej,
  • 1 grupę realizującą program nauczania klasy VI i VII szkoły podstawowej.

Wszystkich zainteresowanych rodziców i ich dzieci zapraszamy w każdą sobotę w godzinach pracy szkoły, od 8.50 do 12.15 do biblioteki, gdzie będą mogli zasięgnąć szczegółowych informacji, pobrać karty zapisu  i zapisać dziecko do szkoły.

Rozpoczynamy  rok szkolny w dniu 11 września 2021 r.  o godzinie  9.00.

Serdecznie zapraszamy!!!

Narodowe Święto Niepodległości

W Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach dnia 14 listopada 2021 r. odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Języka Polskiego działającej przy kościele.

Tematem przewodnim uroczystości było święto Pani, ktora ma na imię NIEPODLEGŁOŚĆ, jej mąż to ODWAGA, a ich córki to: OJCZYZNA, POLSKA, WIERNOŚĆ, a synowie to: HONOR, WALECZNOŚĆ.

Przedszkolaki zaprezentowały się pięknie poruszając się skocznie w rytm melodii, oklaskami została nagrodzona Ola, która pięknie zaśpiewała Piosenkę małego patrioty.Występ dzieci został nagrodzony mocnymi oklaskami.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni na szkolny niepodległościowy piknik organizowany przez rodziców uczniów i nauczycieli szkoły. Atmosfera imprezy była wspaniała. Pogoda i apetyty dopisały. Całe jedzenie i picie zostało pochłonięte przez wspaniałych parafian i zaproszonych gości. Odbyła się również aukcja podarowanych obrazów, sprzętów, wyrobów własnej produkcji. Dzięki temu szkoła pozyskała środki finansowe na dalszą działalność.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Do zobaczenia na następnym pikniku !!!

APEL  O  WSPARCIE  FINANSOWE   SZKOŁY

           Nauczyciele, uczniowie, rodzice Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w Pompano Beach zwracają się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe działalności naszej szkoły.

Co roku uczy się w niej ok. 45 dzieci. Dzięki wytężonej pracy młode pokolenie Polaków mieszkających na Florydzie poznaje piękno polskiego języka, polską historię, kulturę, tradycje. Organizowane przez społeczność szkolną spotkania i imprezy sprzyjają integracji żyjącej tu Polonii.

             Zebrane środki finansowe byłyby przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych służących uatrakcyjnieniu prowadzonych zajęć oraz środków  koniecznych do dezynfekcji pomieszczeń klasowych.

Z góry bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe naszej szkoły!!!

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Języka Polskiego im. Św. Jadwigi
Królowej działającej przy Polskiej Misji Pastoralnej Matki Boskiej
Częstochowskiej w Pompano Beach uczyło się 38 dzieci w czterech grupach
wiekowych:
I grupa – realizowała program nauczania przedszkolego – nauczyciele
prowadzący: p. M. Majewska i p. D. Konopacka
II grupa – realizowała programy nauczania klasy I i II – nauczyciel prowadzący –
p. B. Wilkowska
III grupa – realizowała program nauczania klasy III – nauczyciel prowadzący –
p. A. Głowacka
IV grupa – realizowała program nauczania klasy V i VI – prowadzona przez
p. D. Zjawińską
Rozpoczęliśmy zajęcia lekcyjne 19 września, mimo trwającej pandemii, dzięki
determinacji rodziców, dzieci i nauczycieli oraz uprzejmości Księdza Proboszcza
– Stanisława Rakieja, który udostępnił pomieszczenia lekcyjne szkole.
W ciągu roku szkolnego zorganizowaliśmy przy bardzo aktywnej pomocy
rodziców następujące uroczystosci i imprezy:
1. 3 października zorganizowaliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek dla
społeczności szkolnej
2. Nasi uczniowie z grupy III i IV przystąpili do Pierwszej Komunii Św. w
październiku
3. Nagraliśmy występ dzieci z okazji rocznicy Narodowego Święta
Niepodległości zaprezentowaliśmy go parafianom po mszach
w dniu 15 listopada 2020 r.
4. Zorganizowaliśmy Mikołajki, podczas których dzieci otrzymały prezenty
5. Nagraliśmy Jasełka i zaprezentowaliśmy je parafianom
w dniu 20 grudnia 2020 r.
6. W dniu 3 marca 2021 r. pożegnaliśmy podczas mszy pogrzebowej naszego
ukochanego Ks. Proboszcza Stanisława Rakieja

7. 27 marca 2021 r. odbyła się impreza zajączkowa z ogniskiem, pieczeniem
kiełbasek i wspólnymi zabawami
8. Zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021 Mszą Św., podsumowaliśmy rok
szkolny, rozdaliśmy dyplomy i świadectwa, zorganizowaliśmy imprezę z
ogniskiem, pieczeniem kiełbasek, pożegnalnym tortem.

Podziękowania:
Bardzo dziękujemy Ks. Hubertowi Zasada za przeprowadzenie lekcji religii.
Dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni wspaniałym Rodzicom naszych
uczniów za nieocenioną pomoc przy organizowaniu imprez. Jesteśmy pełni
uznania dla trudu, jaki ponosicie przywożąc Wasze dzieci do polskiej szkoły
na zajęcia lekcyjne.
Dziękujemy naszym zdolnym i aktywnym Uczniom za ich ciężką, ale jakże
efektywną pracę włożoną w szlifowanie języka polskiego, języka ich rodziców
i dziadków oraz poznawanie polskiej historii i tradycji.
Mamy nadzieję, że wirus nas szybko opuści, pandemia się skończy i wszystko
wróci do normalności.
Życzymy Uczniom, ich Rodzicom, Parafianom
zdrowych, wspaniałych, obfitych w przepiękne wrażenia wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu 2021 r.

Grono Pedagogiczne Szkoły Języka Polskiego
im. Św. Jadwigi Królowej w Pompano Beach.