HISTORIA POLSKIEJ MISJI PASTORALNEJ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W POMPANO BEACH, FLORYDA, USA

Duszpasterstwo polskie w Archidiecezji Miami, która powstała w 1958r., ma swoją trudną i bolesną historię. Pierwszy Biskup i Arcybiskup Miami Colleman Carrol zgodził się, by Polacy mieli każdej niedzieli Mszę św. po polsku w kościele Św. Michała w Miami. Nigdy jednak nie było księdza, który zajmowałby się tylko Polonią. Każdy ksiądz był asystentem w parafii amerykańskiej i tylko ubocznie zajmował się duszpasterstwem Polaków. Pierwszymi księżmi służącymi Polonii byli: Ks. Adolf Fedorowicz, były kapelan Wojska Polskiego, Ks. Jan Januszewski, Ks. kanonik Wiktor Łyczko, Ks. Edward Olszewski. O stałego polskiego duszpasterza zabiegali Polacy mieszkający w Miami. 2 lipca 1981r. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Miami, Andrzej Gromadzki razem z Stanisławem Ligmanem zwrócili się telefonicznie do Ks. Władysława Gowina, Prowincjała Księży Chrystusowców w Detroit, MI, aby przysłał księdza do pracy duszpasterskiej wśród Polonii w Miami. W październiku 1982r. Ks. Edward Olszewski, pracujący w parafii Św. Józefa w Miami Beach, przekazał również w imieniu Ks. Arcybp. Edwarda McCarthy prośbę do Ks. Prowincjała o przysłanie księdza z Towarzystwa Chrystusowego do pracy wśród tutejszej Polonii w Archidiecezji Miami. W wyniku rozmów Ks. Gowina z Arcybiskupem McCarthy 6 listopada 1982r. zapadła ostatecznie decyzja pod koniec grudnia 1982r., że ksiądz z Towarzystwa Chrystusowego całkowicie poświęci się tylko pracy duszpasterskiej wśród Polaków. Po spotkaniu 5 lutego 1983r. w rezydencji Arcybiskupa, w obecności kanclerza Kurii, Ks. Gowina i wyznaczonego do tej pracy Ks. Zygmunta Ostrowskiego został podpisany dekret o ustanowieniu Polskiego Apostolatu.

Apostolat Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Miami został zatem ustanowiony 6 lutego 1983r. przez Ks. Arcybiskupa Edwarda A. McCarthy.

Na samym początku Msze św. były odprawiane w dwóch ośrodkach: w byłej kaplicy przemienionej na centrum spotkań towarzyskich przy parafii Św. Michała w Miami każdej niedzieli o godz. 9:30 rano, oraz w parafii Św. Józefa w Miami Beach o godz. 3 po południu. W tymże kościele Św. Józefa przez ostatni rok ks. Edward Olszewski odprawiał Msze dla Polaków raz w miesiącu. Począwszy od 6 marca 1983r. Ks. Zygmunt Ostrowski, T.Chr. rozpoczął odprawiać Msze św. dla Polaków w każdą niedzielę o godz. 12 w południe w parafii Narodzenia w Centrum Katechetycznym w Hollywood. Ks. Zygmunt Ostrowski zamieszkał przy parafii St. Charles Borromeo, 123 N.W. 6th Ave. w Hallandale, FL..

 

Koordynatorem duszpasterstwa  polonijnego na północny teren Archidiecezji Miami został wyznaczony Ks. Klemens Podgórski, wikary Św. Ducha w Lantanie. Wkrótce potem Ks. Zygmunt Ostrowski rozpoczął odprawiać Msze św. także w Lantana w każdą sobotę o godz. 7 wieczorem w kościele Świętego Ducha.

Na prośbę ks. Ostrowskiego, 13 czerwca 1983r., Arcybiskup McCarthy zaakceptował  polski Apostolat pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.  Ks. Ostrowski pełnił posługę duszpasterską  tylko 7 miesięcy jako kapelan Polonii na terenie Archidiecezji Miami. Następnym duszpasterzem był ks. Zdzisław Nawrocki, T.Chr.

 

13 września 1983r. Ks. Zdzisław Nawrocki, T.Chr. został mianowany przez Ks. Arcybiskupa Edwarda A. McCarthy duszpasterzem i dyrektorem Polskiego Apostolatu i zamieszkał również w przy parafii Św. Boromeusza w Hallandale. Zgodnie z informacją przekazaną Ks. Arcybiskupowi z dnia 21 maja 1984r. Ks. Zdzisław Nawrocki odprawiał trzy Msze św. dla Polaków w ciągu tygodnia: w sobotę o godz. 7PM w Lantanie w kościele Ducha Świętego dla około 60 osób, w niedzielę w Hallendale w kościele Św. Karola Boromeusza o godz. 1PM dla około 110 osób i w Miami Beach w kościele Św. Józefa o godz. 3PM dla około 150-200 osób. W okresie wyjazdów z Polski podczas stanu wojennego, liczba wiernych w Miami Beach utrzymywała się do 200 osób, natomiast w późniejszym czasie liczba ta zaczynała się zmniejszać, ponieważ wierni przeprowadzali się na północ od Miami. W tym czasie Ks. Nawrocki zaczął myśleć o utworzeniu Polskiej Misji z własnym kościołem i ośrodkiem polonijnym na terenie południowej Florydy. W tym celu gromadził fundusze na ten cel oraz zajmował się duszpasterstwem chorych oraz zwykłymi posługami jak chrzest, ślub, pogrzeb. Ks. Nawrocki brał udział w licznych imprezach kulturalnych i patriotycznych w czterech klubach polsko-amerykańskich na terenie Miami, Ft. Lauderdale i Palm Beach. Opuszczając Polską Misję po 9-letniej pracy duszpasterskiej Ks. Nawrocki zostawił pokaźną sumę funduszy na zakup czy budowę przyszłego kościoła, który miałby służyć tutejszej Polonii. Ks. Zdzisław pożegnał się z parafianami 20 września 1992r. po przeżyciu strasznego huraganu „Andrew”.

 

Następnym duszpasterzem wśród tutejszej Polonii był Ks. Krzysztof Ośka, S.Ch., który otrzymał nominację od ks. Arcybiskupa Edwarda McCarthy dnia 25 sierpnia 1992r. zgodnie z prośbą ówczesnego Ks. Prowincjała Tadeusza Winnickiego. Pełnił swą posługę wśród tutejszej Polonii tylko przez jeden rok.

 

Kolejnym duszpasterzem Polskiego Apostolatu w Archidiecezji Miami był Ks. Kazimierz Jasiński, S.Ch., który objął swoje obowiązki duszpasterskie z dniem 5 września 1993r. Ks. Kazimierz również zamieszkał przy kościele Św. Boromeusza w Hallendale. Pod koniec swej 3- letniej kadencji Ks. Kazimierz Jasiński dokonał zakupu kościoła w Pompano Beach za sumę 650 tysięcy dolarów. Stan konta Polskiego Apostolatu na dzień 31 sierpnia 1996r. wynosił $ 490,723.00. Jednakże spłata całości zakupu nowego kościoła spoczęła na nowym duszpasterzu tutejszej Polonii Ks. Janie Fiedurku, S.Ch., który objął funkcję proboszcza 22 września 1996r. Faktyczne zakończenie procesu zakupu nastąpiło 3 grudnia 1996r. Parafianie ofiarnie składali pieniądze na spłatę kościoła i jego wyposażenie, tak że przed świętami Bożego Narodzenia 1997r. kościół został w całości spłacony. Pierwsza Msza św. w nowo zakupionym kościele to była Pasterka w Boże Narodzenie 1996r.  Po zakupie kościoła dekretem z dnia 3 lutego 1997r. , Ks. Arcybiskup John Clement Favarola podniósł polski Apostolat do rangi Misji, dlatego pełny tytuł brzmi: The Polish Pastoral Mission of Our Lady of Czestochowa. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej został konsekrowany 19 października 1997r. przez Ks. Arcybiskupa John’a Clemens Favarola, ordynariusza Archidiecezji Miami przy udziale licznie zgromadzonej Polonii i zaproszonych gości.

Zakupiony kościół w Pompano Beach wymagał nowego wyposażenia, z tej racji że został odkupiony od protestantów o nazwie First Church of Christ Scientist. Na wyposażenie kościoła złożyły się liczne donacje ze strony parafian, m.in. kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – Irena i Franciszek Dąbrowski; ramy do obrazu: Emilia i Józef Truchel; ołtarz i ambonka oraz chrzcielnica: Lidia i Michael Gastom & Helena Buryn; stacje Drogi Krzyżowej: Ewa i Edward Sosnówka; krzyż: Anna Wyrzykowska; kielich mszalny: Zdzisława Zielińska,; wieczna lampka: Anna Cacko;  krzyż na zewnątrz kościoła: Czesław Malinowski; sztandary: watykański, polski i amerykański: Koło Weteranów; polskie sztandary w holu kościoła: Krystyna Batko.

Od września 1997r. rozpoczęła swą działalność Sobotnia Szkoła Polska dla dzieci imienia Św. Jadwigi Królowej przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej.

Od  czasu przyjścia Ks. Jana Fiedurka rozpoczął się intensywny okres budowy nie tylko kościoła widzialnego, ale również duchowego, czego wyrazem były liczne wizyty księży i biskupów z Polski, m.in. Ks. Bp. Ryszard Karpiński z Lublina, Ks. Bp. Edward Janiak z Wrocławia, Ks. Arcbp. Kazimierz Majdajński ze Szczecina, Ks. Bp . Józef Zawitkowski z Łowicza, Ks. Bp. Stanisław Gądecki z Gniezna, O. Tadeusz Rydzyk z Radia „Maryja”, Ks. Bp. Tomasz Wenski z Archidiecezji Miami, Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński z Gniezna, Ks. Kard. Kazimierz Świątek, Arcybiskup Mińska.

1 lutego 1998r. została podjęta jednomyślnie przez parafian decyzja budowy sali parafialnej obok kościoła jako miejsca spotkań po niedzielnej Mszy św. i innych imprez o charakterze kulturalno-towarzyskich. W wyniku wielu dyskusji wobec projektu sali parafialnej przyjęty został plan budowy sali na koszt około $ 200 tys.

W 2001 roku został zakupiony dom naprzeciw kościoła z adaptacją na mieszkanie dla księdza za sumę $ 175 tys., który wymagał gruntownego remontu. Odnowa plebani trwała prawie rok i została wyposażona w meble typu meksykańskiego. Przy parafii powstała także biblioteka w dawnym mieszkaniu księdza, gdzie obecnie jest bogaty księgozbiór, a salka służy do spotkań i nauczania dzieci w Sobotniej Szkole Polskiej. Za czasu Ks. Jana Fiedurka została wybudowana sala parafialna, zainstalowany nowy system klimatyzacji w kościele oraz odnowiona nawierzchnia parkingu koło kościoła.

14 września 2003r. Ks. Jan Fiedurek pożegnał się serdecznie z parafianami i udał się na nową parafię w Houston , TX zgodnie z zarządzeniem Ks. Prowincjała Andrzeja Maślejaka, Przełożonego Księży Chrystusowców w USA i Kanadzie.

Nowym Proboszczem Polskiej Misji Pastoralnej w Pompano Beach został mianowany Ks. dr Czesław Rybacki, dotychczasowy proboszcz z kościoła Nativity w San Francisco, gdzie pracował  nie tylko z Polakami, ale również ze wspólnotą Słoweńsko-Chorwacką. Obecny Proboszcz Ks. Czesław Rybacki obronił doktorat z teologii liturgii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w 1991r. Od czasu przyjścia nowego Proboszcza dokonano również wiele prac dla dobra kościoła i całej wspólnoty. Dzięki wsparciu finansowemu organizacji PNA Miami Society # 3036 z Miami zostały zakupione nowe organy do kościoła, wymienione dywany w kościele i przylegających salkach oraz zainstalowany nowy system nagłośnienia w kościele. Kolejną ważną inwestycją było zabezpieczenie kościoła i plebani przed huraganami, dlatego zostały zainstalowane osłony przeciw huraganowe na kościele projektu Pana Czesława Malinowskiego, aktualnego Przewodniczącego Rady Parafialnej. Przed zainstalowaniem osłon na kościół została zmieniona dekoracja roślinna koło kościoła tzw. landscaping. Plebania została również wyposażona w zasłony przeciw huraganowe typu „accordion”, jak również biblioteka, biuro parafialne i salki przy kościele. W sali parafialnej zostały także wykonane zmiany renowacyjne dotyczące kuchni oraz zaplecza służącego na kawiarenkę. Przed salą poszerzono chodnik przez położenie kostki brukowej.  Wszystkie prace dotyczące kościoła i sali parafialnej oraz całego otoczenia były możliwe dzięki zaangażowaniu członków Rady Parafialnej oraz całej wspólnoty parafian Polskiej Misji Matki Boskiej Częstochowskiej, na którą składają się Polacy gromadzący się w Pompano Beach, a także w Lantanie i Miami.

W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że nie tylko strona materialna parafii została rozbudowana i jest w dobrej kondycji, ale przede wszystkim rozwija się parafia od strony duchowej, czego wyrazem są rekolekcje adwentowe i wielkopostne, imprezy o charakterze religijno-patriotycznym, spotkania z zapraszanymi gośćmi, spotkania modlitewne, działająca Sobotnia Szkoła Polska przy naszej Misji, Koło Różańcowe, aktywnie działająca Rada Parafialna. Przy naszym kościele działa również sklepik parafialny, gdzie można nabywać bieżącą prasę katolicką z Polski oraz różne książki na tematy religijne.

Serdecznie zapraszamy do Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompamo Beach i prosimy o przekazywanie informacji o naszej Misji wszystkim Polakom żyjącym na Florydzie czy udającym się z wizytą na słoneczną Florydę – Szczęść Boże !!!

Opracował: Ks. Proboszcz Czesław Rybacki, T.Ch.   Powyższe informacje zostały zebrane z  biuletynów niedzielnych. Wszelkie uwagi mile widziane celem uzupełnienia szczegółów dotyczących tego krótkiego zarysu.