Słowo od Ks. Huberta 4/25/2021

Wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, który oddaje swoje życie za owce – za każdego z nas. Jest to zawsze okazja do wyrażenia troski o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Jesteśmy wszyscy odpowiedzalni za to wielkie dzieło, by nie zabrakło tych, którzy poświęcą swoje życie ze względu na...

Kontynuuj czytanie

Słowo od Ks. Huberta 4/18/2021

W czasie wielkanocnym nasze serca otwierają się na spotkania ze Zmartwychwstałym, dzięki którym nasza wiara jest umacniana przez Jezusową obecność. Nasze poszukiwania Prawdy w dzisiejszym świecie napotykają każdego dnia na różnorakie przeciwności. Tęsknią nasze serca za Prawdą: szukamy jej wśród znajomych, przyjaciół, na portalach internetowych, podczas oglądanych programów telewizyjnych. I...

Kontynuuj czytanie