Nabożeństwa Wielkiego Postu

Droga Krzyżowa w każdy piątek o 7 PM.

Gorzkie Żale w każdą niedzielę 20 minut przed każdą Mszą
świętą.