Sakramenty – ważne informacje

Chrzest św.
Zgłoszenia do chrztu św. i nauki po bezpośrednim
kontakcie z ks. Proboszczem.

I Komunia św.
Katechezy prowadzone o 12 PM w każdą niedzielę.

Bierzmowanie
Przygotowanie prowadzone w ramach sobotnich zajęć
w polskiej szkole oraz o 12.45 PM w każdą niedzielę.

Sakrament Małżeństwa
Prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

Okazja do spowiedzi
Codziennie 30 minut przed Mszą św.
W każdy piątek od godziny 6-7PM.