NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego

Postu o 7 PM.

Gorzkie Żale w każdą niedzielę po Mszy

świętej o 9 i 11.