10 rad by dobrze przeżyć Wielki Post

Rozpoczynamy Wielki Post. Czas, który
ma nas przygotować na święta
Zmartwychwstania Pańskiego. Przez 40
dni mamy przez modlitwę, post,
jałmużnę zmieniać siebie, czynić siebie
lepszym na większą Bożą chwałę.
Przede wszystkim jest to czas w którym
bardziej sobie uświadamiamy, że
Jezusowa męka, cierpienie, Jego w
końcu śmierci i zmartwychwstania to
dowód wielkiej miłości do każdego z
nas – grzesznego i słabego człowieka.
Ojciec Pio daje nam w tym roku 10 rad
by dobrze przeżyć Wielki Post:

1.Postaraj się o cierpliwość – trzeba
abyście nienawidzili wasze wady,
ale czyńcie to nie nerwowo, nie
gniewnie.
2.Skup się na miłości do Boga, nie na
grzechu.
3.Zadbaj o innych.
4.Myśl o swoich celach i
pragnieniach.
5.Nie zapominaj, że Chrystus jest z
Tobą cały czas – nie zdawaj się
nigdy na samego siebie
6.Pamiętaj o Bożym Miłosierdziu.
7.Nie trać nadziei. Góra Świętych jest
Kalwarią to przez nią się przechodzi
na górę Tabor – przemienienia.
8.Módl się – módl się i ufaj, nie
denerwuj się!
9.Nie zapominaj, że modlitwa to
najlepsza metoda na pocieszenie.
10.Ciągle miej miłość przed oczyma.