Kościół -Wspólnota parafialna

Jeśli ktoś jeszcze nie zapisał się do parafii, prosimy
zrobić to jak najszybciej. Specjalne formularze są z
tyłu kościoła.
W razie zmiany adresów lub telefonów, prosimy o
podanie nowych.
Umacniajmy i pogłębiajmy naszą jedność poprzez
gorliwy udział w niedzielnej i codziennej
Eucharystii, nabożeństwach, rekolekcjach i
wszelkich uroczystościach.
Włączajmy się we wszelkie prace i posługi, dla
wspólnego dobra i okazania życzliwości i miłości
innym.
Jurysdykcja proboszcza (śluby, chrzty,
bierzmowanie, pogrzeby a także listy
rekomendacyjne) obejmuje tylko osoby,
przynajmniej od 4 miesięcy należące do parafii.