WAKACJE

Wakacyjne miesiące to dobry czas na
refleksje, na rozważania, na zadawanie
sobie pytań dotyczących naszej
codzienności. To dobry czas by zadać sobie
pytanie o sens wszystkich działań, które
podejmujemy każdego dnia. Powiemy może,
że nie mamy czasu, że tak już musi być, że
nie mamy wpływu na to co się dzieje z nami
i wokół nas. To tylko po części prawda.
Pielgrzymując po drogach życia swojej
codzienności, chcemy podążać we właściwą
stronę, pragniemy iść dobrą droag. Często
podczas podróżowania, kiedy zgubimy
drogę, albo GPS nas źle poprowadzi
mówimy że straciliśmy czas. Podobnie
dzieje się z nami, kiedy w życiu błądzimy,
kiedy biegniemy przez życie trochę na oślep
mówiąc i tłumacząc sobie że świat dzisiaj
tak wygląda, że inaczej nie można.
Wówczas też tracimy swój cenny czas. I
zauważmy, że tutaj już nie chodzi o
godziny, które tracimy podczas gdy źle
poprowadzi nas GPS, ale chodzi o dni,
tygodnie, czasami nawet lata podczas,
których błądzimy i udajemy że jesteśmy
szczęśliwi.
Drodzy, jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi,
którzy dzisiaj w szczególny sposób powinni
usłyszeć słowa Jezusa: “Nie bój się mała
trzódko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu
dać wam Królestwo”. Zawierzmy Jezusowi,
który przyszedł na ziemię, aby wypełnić
wolę Ojca, zawierzmy Jezusowi, który
nieustannie ukazywał nam, że zależy mu na
każdym z nas: ”by nikt nie zginął z tych
których mi dałeś”, zawierzmy Jezusowi,
który do końca nas umiłował oddając za nas
życie na krzyżu, zawierzmy Jezusowi, który
pozostał z nami do końca na wszystkie dni
az do skończenia świata.
Sens naszego życia Kochani znajdziemy
tylko przy Nim, właściwą drogą jest On sam,
który chce nas prowadzić do domu Ojca.
Bądźmy zawsze zasłuchani w Jego słowo, by
już nie marnować swoich dni, ale iść i
przygotowywać się na spotkanie z
Kochającym Bogiem w wieczności. “Nie bój
się, wierz tylko”.
Do zobaczenia w drodze.