PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII

Przypominamy, że wspólnotę parafialną tworzymy przez
regularny udział w sprawowanej liturgii (szczególnie
niedzielnej Mszy św.), oficjalne zapisanie się i podejmowaną
odpowiedzialność za jej duchowe i materialne dobro.
Formularze zapisu do parafii wyłożone są w przedsionku
kościoła.
*Jurysdykcja proboszcza (śluby, chrzty, bierzmowanie,
pogrzeby a także listy rekomendacyjne) obejmuje tylko osoby,
przynajmniej od 4 miesięcy należące do parafii.