Przygotowania do sakramentów świętych

Przygotowania do sakramentów świętych, trwają w
następującym porządku:.
Dla dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły sobotniej w czasie
katechezy a dla pozostałych dzieci i młodzieży
W każdą niedziele w następującym porządku :
Sakrament Bierzmowania o godzinie 10.00, natomiast dzieci
przygotowujące się do I Komunii Świętej o godzinie 12.00