PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCA SWIĘTEGO

Zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe:
W Niedzielę o godzinie 8.30 i 10.30 i po Mszy o godzinie 6PM
Od poniedziałku do piątku po Eucharystii.

Różaniec, przy całej swojej prostocie formy – umożliwia nam
modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa.
Dobrze odmawiany różaniec może przemienić nasze życie.
Poczujmy się żywymi, czynnymi członkami Kościoła i
staniemy się apostołami Dobrej Nowiny w naszym otoczeniu.
Co więcej: odsłonią się przed nami tajemnice zjednoczonych
Serc Jezusa i Maryi, Boga – Człowieka i Tej, której cała
wielkość wyraziła się w prostym akcie woli: Oto ja Służebnica
Pańska.