OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Następny rok 2022 będzie Rokiem Jubileuszowym
naszej Polskiej Misji Katolickiej. Z tej okazji
przygotowujemy nową szatę naszego biuletynu i
zapraszamy serdecznie do zgłoszeń Waszych biznesów
w naszym cotygodniowym biuletynie.
Prosimy o kontakt z biurem Misji 954-545-3861.
Przypominam, iż koszt ogłoszenia wynosi $350 na rok
a podwójne ogłoszenie $700. Kolejna edycja biuletynu
ukaże się na Boże Narodzenie.