PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCA SWIĘTEGO

Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe:
W Niedzielę o godzinie 8.30 i 10.30 i po Mszy o godzinie 6PM
Od poniedziałku do piątku po Eucharystii.

Różaniec, przy całej swojej prostocie formy – umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Dobrze odmawiany różaniec może przemienić nasze życie. Poczujmy się żywymi, czynnymi członkami Kościoła i staniemy się apostołami Dobrej Nowiny w naszym otoczeniu. Co więcej: odsłonią się przed nami tajemnice zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi, Boga – Człowieka i Tej, której cała wielkość wyraziła się w prostym akcie woli: Oto ja Służebnica Pańska.