Adoracja Najświętszego Sakramentu

W naszym kościele w każdą Niedzielę o 8.30 i 10.30

Wszystkich serdecznie zpraszamy na święty czas z Bogiem.