Odpust Parafialny

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej parafii,
gdzie patronuje już od prawie 25 lat Pani Jasnogórska!!!
W naszej pielgrzymce wiary, naszego życia wsłuchujemy
się nieustannie w Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przemawia do naszych serc przez swoje Słowo ale także
przez wydarzenia, których doświadczamy, przez ludzi,
których spotykamy. Chcielibyśmy często by te Jezusowe
Słowa były dla nas miłe i jak najbardziej pasowały do
naszej codzienności. On jednak jest tym, ktory ma pomysł
na nasze życie i zawsze mówi: Jeśli chcesz….pójdź za mną;
my natomiast mamy zawsze wybór. Dziś bohaterowie
Ewangelii słuchając Jezusa komentują: Trudna jest ta
mowa. Któż ją może słuchać?!!! I w tym momencie
zauważmy jedno bardzo ważne zachowanie Jezusa…
Jezus nie mówi do ludzi: dobrze, przepraszam może coś
zmienię w moim przepowiadaniu, może rzeczywiście
przesadziłem, może to być dla Was za trudne, nie
odchodźcie Kochani, zostańcie ze mną a ja coś postaram
się innego Wam powiedzieć. On pozwala ludziom odejść.
Jeśli chcesz ….pójdź za mną; jeśli NIE mamy wybór,
możemy pójść własną drogą. Jezus nie będzie nas błagał,
byśmy przy nim zostali, Jezus nie będzie zmieniał niczego
byśmy Go pokochali. Zawsze kieruje do nas słowa: Jeśli
chcesz …pójdź za mną. Drodzy życzę sercu każdej i
każdego z Was byście potrafili naśladując czy tez idąc za
Jezusem powiedzieć słowa Apostoła Piotra: Panie do
kogóż pójdziemy. Ty masz Słowa życia wiecznego. A
myśmy UWIERZYLI I POZNALI żeś Ty jest Świętym Boga.
On, nasz Pan zaprosił nas na pielgrzymkę wiary, której
kresem jest życie wieczne w Jego Królestwie Pokoju,
Miłości, Sprawiedliwości.
Drodzy: za tydzień odpust parafialny gdzie zgromadzi nas
po raz kolejny Nasza Matka – Pani Jasnogórska.
Otwórzmy serca na to spotkanie, wyruszcie na
pielgrzymkę do naszego Świętego miejsca, by uczcić Boga
żyjącego pośród nas. Niech Matka zgromadzi nas
wszystkich w naszej świątyni. Do zobaczenia w ten
świąteczny, odpustowy dzień.

Ks. Hubert Zasada – Chrystusowiec