Czerwiec – Miesiąc Najśw. Serca Jezusowego

NABOŻEŃSTWO KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
w tym tygodniu będzie odprawiane każdego dnia o godz.
7:00 PM po Mszy św.

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że
nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia
się dla okazania im miłości, a w zamian za to
doznaje tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy,
nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i
świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie
Miłości” – to słowa, które usłyszała św.
Małgorzata Alacoque (1647-1690) w objawieniu,
podczas którego ukazał się jej Jezus i odsłonił swoje
Serce. Przez nabożeństwo do Najśw. Serca Pana
Jezusa chce Kościół rozbudzić w sercach ludzkich
wzajemną miłość ku Bogu, a jednocześnie chce
uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości
Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za
tych, którzy najbardziej ranią Serce Boże.