Słowo od Ks. Huberta 4/25/2021

Wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, który
oddaje swoje życie za owce – za każdego z nas.
Jest to zawsze okazja do wyrażenia troski o nowe powołania
kapłańskie i zakonne. Jesteśmy wszyscy odpowiedzalni za to
wielkie dzieło, by nie zabrakło tych, którzy poświęcą swoje
życie ze względu na Królestwo Niebieskie.
„Proście Pana żniwa – żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo” – to przypomnienie Jezusa, które musi znaleźć
miejsce w sercu każdego z nas.
Drodzy, szczególnie dziś pragnę Was zachęcić do modlitwy
w intencji młodych ludzi – by mieli odwagę oddać Jezusowi
swoje życie. Chcemy także pamiętać, że Ci młodzi żyją w
naszych rodzinach, żyją pośród Was – to może Wasze dzieci,
wnuki. Módlcie się proszę do Boga, by nigdy nie zabrakło
tych, którzy będą w sakramentalnych znakach umacniać ludzi
pielgrzymujących po tej ziemi, by nie zabrakło tych, którzy w
drugim człowieku będą odnajdywali i rozpoznawali
Chrystusa.
Dziś pragniemy podziękować za dar każdego powołania, za
każde serce, które odpowiedziało Jezusowi na Jego wezwanie.
Jezu – prosimy z całego serca wzywaj nieustannie młode,
odważne serca do służby w Twoim Kościele by Twoja
Ewangelia dotarła do każdego człowieka. Amen.
Do zobaczenia w drodze
Ks. Hubert Zasada – Chrystusowiec