Święcenie pokarmów

Wielka Sobota 3 kwietnia

Święcenie pokarmów:

Lantana:  9:00 AM
Pompano: 11:00, 12:00, 1:00, 2:00 PM
Miami: 12:00 noon – miejscowy Ks.proboszcz