Słowo od Ks. Huberta 3/14/2021

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
Niedziela Laetare (Radości), którą dzisiaj przeżywamy z
pewnością dziwnie wpisuje się w naszą codzienną
rzeczywistość. Z jednej strony przeżywamy Wielki Post a
więc nie bardzo wpisuje się radość w ten czas, a z drugiej
strony jesteśmy ciągle w doświadczeniu śmierci księdza
Stanisława, dlatego niezmiernie trudno po ludzku znaleźć
radość w naszych sercach. Spróbujmy jednak Kochani z wiarą
i rzeczywistą radością w sercu przeżyć dzisiejszą niedzielę.
Trud Wielkiego Postu zawsze przynosi owoce, jeśli
przeżywamy ten czas w bliskości Boga, kiedy odpoczywamy
przy Nim trwając na modlitwie przed Najświetszym
Sakramentem, kiedy korzystamy z sakramentu pokuty, kiedy
odpocznienie znajdujemy w przyjęciu Jezusa do serca w
Komunii Świętej to radość wypełnia nasze serca, to musimy
doświadczyć właśnie tej RADOŚCI, która pochodzi z wnętrza
naszych serc, która jest DAREM samego Boga. W
perspektywie wieczności chciejmy spojrzeć także na śmierć
Ks. Stanisława. On już odpoczywa w pokoju. Tam już nie ma
cierpienia, nie ma łez. Dlatego i w tym doświadczeniu
możemy znaleźć RADOŚĆ i pokój. Kochani zechciejmy
przeżywać tę niedzielę w RADOŚCI. Jesteśmy do niej
wezwani jako ludzie wiary, jako Ci którzy pielgrzymują po
drogach życia a teraz jako Ci którzy przygotowują się do
najważniejszych wydarzeń naszego Zbawienia: śmierci i
zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę
Wam wszystkim dobrego tygodnia. Bożych łask i radości w
sercu na każdy dzień rozpoczętego tygodnia.

Do zobaczenia w drodze.

Ks. Hubert Zasada – Chrystusowiec