Słowo od Ks. Huberta

Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 17 lutego
przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny
czas Wielkiego Postu.
Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i
nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze
Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół
przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu
ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem
grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem,
czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i
zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu,
wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma
przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych
świąt Zmartwychwstania Pańskiego
.
Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem
Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny
chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą
i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem
celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki
zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej,
poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do
głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego
posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać
ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich
pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych
wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten
wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że
wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.