Okres Wielkiego Postu.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w
naszym kościele w każdą niedziele o 8.30 i
10.30. Wszystkich serdecznie zpraszamy na
święty czas z Bogiem.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek o godz. 7 PM

GORZKIE ŻALE 

w niedzielę 20 minut przed Mszą św. o
godz 8.40 AM i 10:40 AM :

w sobotę w Lantanie o godz. 6:40 pm

w Miami o godz. 3:10 PM.