Słowo od Ks. Huberta

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście prafii Matki
Bożej Częstochowskiej

Rozpoczęliśmy Wielki Post „mocniej”, odważniej niż zwykle
bo to nie tylko posypanie głów popiołem ale także
rekolekcyjne ćwicznia, które miały nas nauczyć odpoczywania
w Bożej obecności. Cieszę się bardzo, że przed nami jeszcze
wiele tej wielkopostnej drogi, bo dzięki temu będziemy mieli
czas by uczyć się, pokochać i wprowadzić w życie to
wszystko co usłyszeliśmy podczas rekolekcyjnych rozważań.
W tę pierwszą niedzielę wielkiego postu słyszymy o
przymierzu, które Bóg zawarł z człowiekiem, o cierpieniu
Jezusa, który podejmuje je ze względu na nas, oraz Jezusowe
przebywanie na pustyni, które kończy się wezwaniem do
nawrócenia. To Boże Słowo kierowane dziś do nas ma nam
pokazać, jak wiele uczynił Bóg z miłości do każdego z nas.
Drodzy trzeba nam przylgnąć sercem do tych prawd i trzeba
nam wyruszyć, czy też wkroczyć na drogę nawrócenia,
przemiany serca. Dokona tego sam Bóg jeżeli z wiarą i
odwagą usiądziemy w Jego obecności i pozwolimy Jego łasce
działać w naszych sercach, w naszym życiu. Życzę nam
wszystkim, abyśmy pozwolili Bogu działać w naszej
codzienności. Do zobaczenia w drodze oraz w chwilach
odpoczywania przed Bogiem.

Ks. Hubert Zasada –
Chrystusowiec