ŻYCZENIA NOWOROCZNE!

Na progu Nowego Roku 2021 Składamy wszystkim Parafianom, Gościom i Przyjaciołom Polskiej Misji Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach, a także wszystkim uczestnikom w Mszach św. w Lantana, Miami jak najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Niech Boże Dziecię – Jezus Chrystus – Zbawiciel całego świata, objawiający się wszystkim narodom za pośrednictwem Mędrców ze Wschodu, udzieli Wam obficie darów Łaski i Pokoju.

Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w całym Nowym 2021 Roku.

Szczęść Boże!
Happy New Year – God bless you All!

Ks.Stanisław Rakiej SChr. – proboszcz